01 Ocak 2018 İtibariyle TMGD Bulundurma Zorunluluğu Başlıyor

 

19.04.2017 Tarih 30043 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tebliğe göre; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri, TMGD istihdam etmek ya da danışmanlık hizmeti almak zorundadır.