IMDG nedir?

   Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün tehlikeli yüklerle ilgili 2 ana sözleşmesi bulunmaktadır; SOLAS Sözleşmesi (Denizde Can Güvenliği), MARPOL Sözleşmesi (Kirliliğin Önlenmesi). IMO bu iki ana sözleşmeyi desteklemek amacıyla denizyolu ile taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod olan IMDG Kod’u geliştirdi.

   IMDG deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla detaylı teknik hükümler içermektedir.

   Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.

   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 5.000 TL idari para cezası uygulanır.

   Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ile ilgili yeni teknolojiler ve metotlar, sahip olunan yeni tecrübeler ışığında emniyet gereksinimleri, yeni yükler değerlendirilerek IMDG Kod her 2 yılda bir geliştirilir ve güncellenir.


İlgili yönetmelik: Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik