RID Nedir?

   Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler arası Örgütü (OTIF), 09 Mayıs 1980’de imzalanan ve 01 Mayıs 1985’de yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımacılığı Sözleşmesi (COTIF) ile kurulmuştur. OTİF’e Avrupa, Asya ve Afrika’dan 50 devlet ve AB üyedir. Örgüt’ün merkezi İsviçre/Bern’dedir. Genel kurul, örgüt merkezini üye devletlerdeki herhangi bir yere taşıyabilir. OTİF’in hazırladığı hukuki metinler üye ülkelerin Parlamentolarınca onaylandıktan sonra, iç hukuku olarak yürürlüğe girer.

   OTIF’in temel amacı, taraf ülkeler arasında uluslararası mal, yolcu ve bagaj taşımacılığına yönelik tek tip bir hukuk sistemi yaratmak ve bu sistemi oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmaktır.

   RID kuralları COTIF (Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Sözleşme) anlaşmasının C ekinin teknik ekidir. C eki değişmemektedir.

   RID her iki senede bir güncellenir. Yürürlüğe 1 Ocak’ta girer ve 2 yıl sonra 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurallar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık geçiş süreci uygulanır bu geçiş sürecinde bir önceki RID kurallarının geçerliliği söz konusudur. 

   RID kuralları uluslararası demir yolu uzmanlarından oluşan bir takım tarafından yapılır, RID/ADR/ADN kurullarının ortak toplantılarında kabul edilir.

   RID 1435 mm demiryolları için geçerlidir.

   Taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan işletmelere 10.000 TL idari para cezası uygulanır.


   İlgili yönetmelik: Tehlikeli Maddelerin Demir Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik