Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilmek İçin;

 • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu olmak ,
 • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
 • TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak ve Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir

 

TMGD Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticiler
 • Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyenler
 • Akademisyenler
 • Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler

 

TMGD Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Adli Sicil Belgesi(e-Devlet)
 • Uygulamalı Yangın Eğitim Katılım Belgesi (İris Akademi aracılığı ile temin

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Sınavları Ne Zaman Yapılmaktadır?

 • Sınavlar Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde (en az 60 gün önce ilan edilir), yılda en az iki kez Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılır.
 • Sınav yazılı olarak yapılır ve test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için 70 puan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Sınavına Girebilmek için İstenen Belgeler Nelerdir?

 • C vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin(diploma) noter onaylı sureti,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesi,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

 

TMGD ÜCRETİ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için firmaların ödeyeceği hizmet bedelleri yapılan işin  hacmi, tehlike derecesi ve çevresel etmenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

DEĞERLENDİRME ÖNPLANA ÇIKAN FAKTÖRLER

 1. İşletmenin kullanıdığı Tehlikeli Madde sayısı kaç tanedir?
 2. Tehlikeli Madde hangi halde
 3. Tehlikeli Madde taşımada kullanılan araç sayısı
 4. Şehir merkezine/ ilçe merkezine/yerleşim alanına uzaklığı
 5. İşletmede çalışan toplam personel mevcudu
 6. İşletmenin faaliyet belgesinde (TMFB) kayıtlı faaliyet konusu sayısı

Bu şartlar göz önüne alındığında, aylık hizmet bedeli 1.500 TL civarındadır.   

Altını önemle çizmek gerekir ki, yasa gereği Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumları danışmanlarını tam zamanlı istihdam etmek zorundadır. Uygulanan fiyatlar danışmanların aylık ücret ve masraflarının karşılanması ve işletmenin devamının sağlanabilmesi için hesaplanmış optimum rakamlardır.