TMFB Nedir?

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) almaları zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, TMFB ( tehlikeli madde faaliyet belgesi ) için gerekli evrakların hazırlanmasında, ilgili yerlere başvuru yapılmasında ve ( tehlikeli madde faaliyet belgesi ) TMFB’nin temini hususunda gerekli bütün hizmeti sağlıyoruz. TMFB ( tehlikeli madde faaliyet belgesi ) kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ( tehlikeli madde faaliyet belgesi ) ve / veya TMGD ( tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ) muafiyeti içermesi durumunda, alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmaktadır.