Ulaştırma Bakanlığı Duyurusu: …ertelenme hiçbir şekilde söz konusu değildir.

          Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması HakkındaYönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 30/06/2015 tarihi itibarıyla başlamıştır.

          Bilindiği üzere,  Tehhlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sisteminin sektörde daha etkin ve verimli uygulanabilmesi, sektöre artı bir katma değer sağlaması  amacıyla, Tebliğ’de  değişikliğe gidilmiş ve  söz konusu Tebliğ değişikliği  19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Bu değişiklik kapsamında,  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmetinin alınacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirleyen, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”  18/07/2017 tarihli ve 58352 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

          Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, hizmet alacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) Bakanlığımızca yetkilendirilmesi çalışmaları hızla devam etmekte olup, yetkilendirilen kuruluşların güncel listesi tmkt.gov.trwebsitemizde yayınlanmaktadır. 

          Son günlerde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda veya Bakanlığımıza iletilen bilgilerde TMGD bulundurma zorunluluğu süresinin öteleneceği yönünde bazı bilgiler  yer almaktadır. Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için 30/06/2015 tarihi itibarıyla başlamış olan ve halen devam etmekte olan TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu olan işletmler ile 01/01/2018  tarihine kadar  geçici muafiyet kapsamında olup bu tarihten sonra TMGD istihdam etme veya TMGDK’lardan hizmet alma zorunluluğu olan işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları için  bu zorunluluk devam etmektedir. 

      Ayrıca, bilindiği üzere;   

      1-Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin halen TMGD’ den  hizmet alma zorunluluğu 31/12/2017 tarihine kadar; TMGD’leri istihdam ederek veya TMGD’lerden hizmet alarak yerine getirilmektedir. 

      2-Tebliğ kapsamında yayımlanan Yönergeye göre ise, işletmelerin TMGD hizmeti alma zorunluluğu 01/01/2018 tarihinden itibaren;  TMGD’leri istihdam ederek veya TMGDK’lardan TMGD hizmeti alarak yerine getireceklerdir.

        Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD istihdam etme  veya hizmet alma  sürecinde sorun yaşamaması  için  gerekli hazırlıkların ve çalışmaların zamanında yapılması önem arz etmektedir.

        Bu nedenle Tehlikeli MaddeGüvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamına giren tüm işletmeler, kamu kurum ve kuruluşlarınınTMGD istihdam etme veya TMGDK’dan hizmet alma yükümlülüğünün ertelenmesi hiçbir şekilde söz konusu olmadığı için, sosyal medya veya diğer yollardan üretilen asılsız haber ve söylemlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla herhangi bir cezai müeyyideye muhatap olunmaması için Tebliğ kapsamındaki tüm işletmelerin yürülükteki Tebliğ ve Yönerge ye göre yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.